Inici > Pressupostos Municipals

Alpicat » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Alpicat

Ingressos

|

Despeses

4.893.500 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.691.900 € 271 € 34,57%
Despeses corrents en béns i serveis 2.301.300 € 369 € 47,03%
Despeses financeres 24.500 € 4 € 0,50%
Transferències corrents 111.800 € 18 € 2,28%
Inversions reals 429.000 € 69 € 8,77%
Transferències de capital 5.000 € 1 € 0,10%
Passius financers 330.000 € 53 € 6,74%