Inici > Pressupostos Municipals

Alpicat » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Alpicat

Ingressos

|

Despeses

4.488.000 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.603.800 € 255 € 35,74%
Despeses corrents en béns i serveis 1.831.300 € 291 € 40,80%
Despeses financeres 42.500 € 7 € 0,95%
Transferències corrents 93.900 € 15 € 2,09%
Inversions reals 481.500 € 76 € 10,73%
Transferències de capital 10.000 € 2 € 0,22%
Passius financers 425.000 € 67 € 9,47%