Inici > Pressupostos Municipals

Mollet del Vallès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Mollet del Vallès
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

52.654.666 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 21.907.960 € 419 € 41,61%
Despeses corrents en béns i serveis 19.953.565 € 382 € 37,90%
Despeses financeres 1.693.276 € 32 € 3,22%
Transferències corrents 3.161.656 € 61 € 6,00%
Inversions reals 3.569.918 € 68 € 6,78%
Transferències de capital 2.400 € 0 € 0,00%
Passius financers 2.365.892 € 45 € 4,49%