Inici > Pressupostos Municipals

Mollet del Vallès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Mollet del Vallès
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

62.775.672 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 26.301.660 € 510 € 41,90%
Despeses corrents en béns i serveis 23.375.121 € 453 € 37,24%
Despeses financeres 566.318 € 11 € 0,90%
Transferències corrents 4.610.710 € 89 € 7,34%
Fons de contingència i altres imprevistos 383.132 € 7 € 0,61%
Inversions reals 2.768.517 € 54 € 4,41%
Transferències de capital 57.517 € 1 € 0,09%
Passius financers 4.712.697 € 91 € 7,51%