Inici > Pressupostos Municipals

Martorelles » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Martorelles

Ingressos

|

Despeses

10.333.795 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 3.740.949 € 776 € 36,20%
Despeses corrents en béns i serveis 4.210.465 € 874 € 40,74%
Despeses financeres 39.000 € 8 € 0,38%
Transferències corrents 955.281 € 198 € 9,24%
Fons de contingència i altres imprevistos 20.000 € 4 € 0,19%
Inversions reals 927.100 € 192 € 8,97%
Passius financers 441.000 € 91 € 4,27%