Inici > Pressupostos Municipals

Martorelles » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Martorelles

Ingressos

|

Despeses

12.321.384 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.682.213 € 566 € 21,77%
Despeses corrents en béns i serveis 4.822.894 € 1.017 € 39,14%
Despeses financeres 63.800 € 13 € 0,52%
Transferències corrents 562.740 € 119 € 4,57%
Inversions reals 3.710.460 € 782 € 30,11%
Passius financers 479.277 € 101 € 3,89%