Inici > Pressupostos Municipals

Llinars del Vallès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Llinars del Vallès

Ingressos

|

Despeses

13.899.991 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 3.460.947 € 348 € 24,90%
Despeses corrents en béns i serveis 6.423.498 € 646 € 46,21%
Despeses financeres 47.000 € 5 € 0,34%
Transferències corrents 1.003.200 € 101 € 7,22%
Inversions reals 2.583.846 € 260 € 18,59%
Passius financers 381.500 € 38 € 2,74%