Inici > Pressupostos Municipals

Llinars del Vallès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Llinars del Vallès

Ingressos

|

Despeses

12.521.666 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 3.281.342 € 337 € 26,21%
Despeses corrents en béns i serveis 6.268.224 € 643 € 50,06%
Despeses financeres 57.000 € 6 € 0,46%
Transferències corrents 818.700 € 84 € 6,54%
Inversions reals 1.572.400 € 161 € 12,56%
Transferències de capital 149.000 € 15 € 1,19%
Passius financers 375.000 € 38 € 2,99%