Inici > Pressupostos Municipals

Girona / Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona

Ingressos

|

Despeses

764.000 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 705.200 € 7 € 92,30%
Despeses corrents en béns i serveis 55.800 € 1 € 7,30%
Transferències corrents 3.000 € 0 € 0,39%