Inici > Pressupostos Municipals

Girona / Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona

Ingressos

|

Despeses

725.220 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 647.820 € 7 € 89,33%
Despeses corrents en béns i serveis 72.400 € 1 € 9,98%
Transferències corrents 5.000 € 0 € 0,69%