Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal de Persones amb Discapacitat » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Ingressos

|

Despeses

9.469.206 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 2.780.182 € 2 € 29,36%
Actuacions de protecció i promoció social 971.102 € 1 € 10,26%
Producció de béns públics de caràcter preferent 620 € 0 € 0,01%
Actuacions de caràcter econòmic 5.699.292 € 4 € 60,19%
- 18.000 € 0 € 0,19%
- 10 € 0 € 0,00%