Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal de Persones amb Discapacitat » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Ingressos

|

Despeses

8.325.883 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 3.105.818 € 2 € 37,30%
Actuacions de protecció i promoció social 980.907 € 1 € 11,78%
Producció de béns públics de caràcter preferent 620 € 0 € 0,01%
Actuacions de caràcter econòmic 4.222.518 € 3 € 50,72%
- 16.010 € 0 € 0,19%
- 10 € 0 € 0,00%