Inici > Pressupostos Municipals

Castelló d'Empúries / Ràdio Castelló » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Ràdio Castelló

Ingressos

|

Despeses

12.000 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses corrents en béns i serveis 11.780 € 1 € 98,17%
Despeses financeres 200 € 0 € 1,67%
Transferències corrents 10 € 0 € 0,08%
Inversions reals 10 € 0 € 0,08%