Inici > Pressupostos Municipals

Vilobí del Penedès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Vilobí del Penedès

Ingressos

|

Despeses

1.870.245 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 623.750 € 553 € 33,35%
Despeses corrents en béns i serveis 732.490 € 649 € 39,17%
Despeses financeres 1.000 € 1 € 0,05%
Transferències corrents 22.200 € 20 € 1,19%
Inversions reals 473.105 € 419 € 25,30%
Transferències de capital 11.200 € 10 € 0,60%
Passius financers 6.500 € 6 € 0,35%