Inici > Pressupostos Municipals

Vilobí del Penedès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Vilobí del Penedès

Ingressos

|

Despeses

1.290.950 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 492.200 € 446 € 38,13%
Despeses corrents en béns i serveis 639.180 € 579 € 49,51%
Despeses financeres 2.500 € 2 € 0,19%
Transferències corrents 19.450 € 18 € 1,51%
Inversions reals 82.100 € 74 € 6,36%
Transferències de capital 6.080 € 6 € 0,47%
Passius financers 49.440 € 45 € 3,83%