Inici > Pressupostos Municipals

Vilobí del Penedès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Vilobí del Penedès

Ingressos

|

Despeses

1.478.530 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 473.300 € 436 € 32,01%
Despeses corrents en béns i serveis 610.920 € 563 € 41,32%
Despeses financeres 2.600 € 2 € 0,18%
Transferències corrents 20.220 € 19 € 1,37%
Inversions reals 316.640 € 292 € 21,42%
Transferències de capital 6.500 € 6 € 0,44%
Passius financers 48.350 € 45 € 3,27%