Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Tarragona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

180.522.844 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 58.194.154 € 430 € 32,24%
Despeses corrents en béns i serveis 58.057.268 € 429 € 32,16%
Despeses financeres 1.440.000 € 11 € 0,80%
Transferències corrents 33.089.844 € 244 € 18,33%
Fons de contingència i altres imprevistos 50.000 € 0 € 0,03%
Inversions reals 14.906.469 € 110 € 8,26%
Transferències de capital 2.069.500 € 15 € 1,15%
Actius financers 250.000 € 2 € 0,14%
Passius financers 12.465.609 € 92 € 6,91%