Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Ingressos pressupostats

Transferències de capital
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
D'entitats locals 431.000 € 67 € 100,00%

Sobre aquesta partida

Transferències de capital
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.