Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Ingressos pressupostats

Ingressos patrimonials
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Interessos de dipòsits 1 € 0 € 0,00%
Rendes de béns immobles 660 € 0 € 1,75%
Productes de concessions i aprofitaments especials 36.988 € 6 € 98,24%

Sobre aquesta partida

Ingressos patrimonials
Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.