Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Ingressos pressupostats

Transferències corrents
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De l'Administració de l'Estat 1.191.932 € 186 € 75,71%
De comunitats autònomes 193.061 € 30 € 12,26%
D'entitats locals 189.302 € 30 € 12,02%
De famílies i institucions sense ànim de lucre 1 € 0 € 0,00%

Sobre aquesta partida

Transferències corrents
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.