Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Despeses pressupostats

Transferències corrents
despesa total despesa per hab. % s/ total
A entitats locals 123.065 € 19 € 24,99%
A famílies i institucions sense ànim de lucre 369.422 € 58 € 75,01%

Sobre aquesta partida

Transferències corrents
Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.