Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Taradell

Ingressos

|

Despeses

8.315.954 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.562.806 € 233 € 18,79%
Despeses corrents en béns i serveis 3.995.214 € 596 € 48,04%
Despeses financeres 123.926 € 19 € 1,49%
Transferències corrents 725.934 € 108 € 8,73%
Inversions reals 1.091.835 € 163 € 13,13%
Transferències de capital 137.833 € 21 € 1,66%
Passius financers 678.407 € 101 € 8,16%