Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Taradell

Ingressos

|

Despeses

7.082.386 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.501.202 € 224 € 21,20%
Despeses corrents en béns i serveis 3.827.207 € 571 € 54,04%
Despeses financeres 28.128 € 4 € 0,40%
Transferències corrents 580.610 € 87 € 8,20%
Fons de contingència i altres imprevistos 70.557 € 11 € 1,00%
Inversions reals 271.722 € 41 € 3,84%
Transferències de capital 151.996 € 23 € 2,15%
Passius financers 650.964 € 97 € 9,19%