Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Taradell

Ingressos

|

Despeses

6.836.272 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.427.961 € 214 € 20,89%
Despeses corrents en béns i serveis 3.699.186 € 553 € 54,11%
Despeses financeres 37.104 € 6 € 0,54%
Transferències corrents 561.655 € 84 € 8,22%
Fons de contingència i altres imprevistos 5.000 € 1 € 0,07%
Inversions reals 250.329 € 37 € 3,66%
Transferències de capital 253.602 € 38 € 3,71%
Actius financers 53.245 € 8 € 0,78%
Passius financers 548.190 € 82 € 8,02%