Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Taradell

Ingressos

|

Despeses

6.570.159 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.360.138 € 205 € 20,70%
Despeses corrents en béns i serveis 3.648.557 € 549 € 55,53%
Despeses financeres 42.081 € 6 € 0,64%
Transferències corrents 541.029 € 81 € 8,23%
Fons de contingència i altres imprevistos 6.319 € 1 € 0,10%
Inversions reals 147.296 € 22 € 2,24%
Transferències de capital 235.000 € 35 € 3,58%
Passius financers 589.738 € 89 € 8,98%