Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Taradell

Ingressos

|

Despeses

6.438.469 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.215.169 € 187 € 18,87%
Despeses corrents en béns i serveis 3.676.247 € 567 € 57,10%
Despeses financeres 55.831 € 9 € 0,87%
Transferències corrents 548.199 € 84 € 8,51%
Fons de contingència i altres imprevistos 51.474 € 8 € 0,80%
Inversions reals 214.157 € 33 € 3,33%
Transferències de capital 151.996 € 23 € 2,36%
Passius financers 525.397 € 81 € 8,16%