Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Taradell

Ingressos

|

Despeses

6.806.524 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.242.260 € 194 € 18,25%
Despeses corrents en béns i serveis 3.532.886 € 551 € 51,90%
Despeses financeres 51.222 € 8 € 0,75%
Transferències corrents 492.486 € 77 € 7,24%
Fons de contingència i altres imprevistos 27.605 € 4 € 0,41%
Inversions reals 812.435 € 127 € 11,94%
Transferències de capital 112.346 € 18 € 1,65%
Passius financers 535.283 € 83 € 7,86%