Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Taradell

Ingressos

|

Despeses

6.009.448 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.169.767 € 184 € 19,47%
Despeses corrents en béns i serveis 3.327.917 € 525 € 55,38%
Despeses financeres 41.124 € 6 € 0,68%
Transferències corrents 479.687 € 76 € 7,98%
Fons de contingència i altres imprevistos 62.957 € 10 € 1,05%
Inversions reals 287.490 € 45 € 4,78%
Transferències de capital 100.000 € 16 € 1,66%
Passius financers 540.507 € 85 € 8,99%