Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Taradell

Ingressos

|

Despeses

5.652.938 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.058.277 € 167 € 18,72%
Despeses corrents en béns i serveis 3.361.763 € 532 € 59,47%
Despeses financeres 54.000 € 9 € 0,96%
Transferències corrents 494.563 € 78 € 8,75%
Fons de contingència i altres imprevistos 72.128 € 11 € 1,28%
Inversions reals 175.000 € 28 € 3,10%
Passius financers 437.206 € 69 € 7,73%