Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Taradell

Ingressos

|

Despeses

5.318.841 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.091.315 € 174 € 20,52%
Despeses corrents en béns i serveis 2.959.749 € 473 € 55,65%
Despeses financeres 50.321 € 8 € 0,95%
Transferències corrents 492.587 € 79 € 9,26%
Fons de contingència i altres imprevistos 77.531 € 12 € 1,46%
Inversions reals 326.464 € 52 € 6,14%
Passius financers 320.874 € 51 € 6,03%