Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Taradell

Ingressos

|

Despeses

4.907.647 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.073.099 € 173 € 21,87%
Despeses corrents en béns i serveis 2.747.675 € 442 € 55,99%
Despeses financeres 41.629 € 7 € 0,85%
Transferències corrents 569.004 € 91 € 11,59%
Inversions reals 118.556 € 19 € 2,42%
Passius financers 357.684 € 58 € 7,29%