Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Taradell

Ingressos

|

Despeses

4.766.881 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.090.822 € 175 € 22,88%
Despeses corrents en béns i serveis 2.792.915 € 448 € 58,59%
Despeses financeres 74.357 € 12 € 1,56%
Transferències corrents 503.956 € 81 € 10,57%
Passius financers 304.831 € 49 € 6,39%