Inici > Pressupostos Municipals

Sant Fost de Campsentelles » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Sant Fost de Campsentelles

Ingressos

|

Despeses

9.346.102 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 3.029.644 € 342 € 32,42%
Despeses corrents en béns i serveis 4.664.934 € 527 € 49,91%
Despeses financeres 68.510 € 8 € 0,73%
Transferències corrents 604.261 € 68 € 6,47%
Fons de contingència i altres imprevistos 171.532 € 19 € 1,84%
Inversions reals 522.210 € 59 € 5,59%
Actius financers 15.000 € 2 € 0,16%
Passius financers 270.010 € 31 € 2,89%