Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

110.219.587 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 33.848.587 € 327 € 30,71%
Despeses corrents en béns i serveis 37.181.686 € 359 € 33,73%
Despeses financeres 715.000 € 7 € 0,65%
Transferències corrents 15.115.109 € 146 € 13,71%
Fons de contingència i altres imprevistos 514.643 € 5 € 0,47%
Inversions reals 3.242.153 € 31 € 2,94%
Transferències de capital 9.352.409 € 90 € 8,49%
Passius financers 10.250.000 € 99 € 9,30%