Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

107.601.192 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 32.038.919 € 309 € 29,78%
Despeses corrents en béns i serveis 36.208.477 € 349 € 33,65%
Despeses financeres 1.225.000 € 12 € 1,14%
Transferències corrents 14.132.276 € 136 € 13,13%
Fons de contingència i altres imprevistos 24.384 € 0 € 0,02%
Inversions reals 4.454.616 € 43 € 4,14%
Transferències de capital 9.517.519 € 92 € 8,85%
Passius financers 10.000.000 € 97 € 9,29%