Inici > Pressupostos Municipals

Reus » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Reus
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

100.181.553 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 30.266.770 € 283 € 30,21%
Despeses corrents en béns i serveis 36.398.393 € 341 € 36,33%
Despeses financeres 5.120.000 € 48 € 5,11%
Transferències corrents 11.567.434 € 108 € 11,55%
Inversions reals 300.000 € 3 € 0,30%
Transferències de capital 5.048.956 € 47 € 5,04%
Passius financers 11.480.000 € 108 € 11,46%