Inici > Pressupostos Municipals

Manresa » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Manresa

Ingressos

|

Despeses

109.961.242 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 40.745.899 € 526 € 37,05%
Despeses corrents en béns i serveis 37.446.008 € 483 € 34,05%
Despeses financeres 941.697 € 12 € 0,86%
Transferències corrents 8.034.117 € 104 € 7,31%
Fons de contingència i altres imprevistos 507.240 € 7 € 0,46%
Inversions reals 13.126.549 € 169 € 11,94%
Transferències de capital 1.151.216 € 15 € 1,05%
Actius financers 115.010 € 1 € 0,10%
Passius financers 7.893.506 € 102 € 7,18%