Inici > Pressupostos Municipals

Manresa » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Manresa

Ingressos

|

Despeses

82.044.961 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 32.106.117 € 427 € 39,13%
Despeses corrents en béns i serveis 22.296.759 € 297 € 27,18%
Despeses financeres 1.432.383 € 19 € 1,75%
Transferències corrents 8.514.094 € 113 € 10,38%
Fons de contingència i altres imprevistos 363.900 € 5 € 0,44%
Inversions reals 7.589.619 € 101 € 9,25%
Transferències de capital 827.227 € 11 € 1,01%
Actius financers 6.688 € 0 € 0,01%
Passius financers 8.908.174 € 119 € 10,86%