Inici > Pressupostos Municipals

Manresa » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Manresa

Ingressos

|

Despeses

69.962.523 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 28.497.951 € 378 € 40,73%
Despeses corrents en béns i serveis 19.647.885 € 261 € 28,08%
Despeses financeres 2.603.112 € 35 € 3,72%
Transferències corrents 5.097.479 € 68 € 7,29%
Fons de contingència i altres imprevistos 4.654.510 € 62 € 6,65%
Actius financers 6.688 € 0 € 0,01%
Passius financers 9.454.898 € 126 € 13,51%