Inici > Pressupostos Municipals

Manresa » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Manresa

Ingressos

|

Despeses

78.621.565 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 29.851.964 € 392 € 37,97%
Despeses corrents en béns i serveis 21.343.852 € 280 € 27,15%
Despeses financeres 2.985.203 € 39 € 3,80%
Transferències corrents 6.773.389 € 89 € 8,62%
Inversions reals 5.175.966 € 68 € 6,58%
Transferències de capital 3.550.439 € 47 € 4,52%
Actius financers 6.688 € 0 € 0,01%
Passius financers 8.934.064 € 117 € 11,36%