Inici > Pressupostos Municipals

Llinars del Vallès » Ingressos pressupostats

Impostos directes
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Impostos sobre el capital 5.557.000 € 549 € 86,87%
Impost sobre activitats econòmiques 840.000 € 83 € 13,13%

Sobre aquesta partida

Impostos directes
En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.