Inici > Pressupostos Municipals

Llinars del Vallès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Llinars del Vallès

Ingressos

|

Despeses

14.410.001 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 4.672.705 € 458 € 32,43%
Despeses corrents en béns i serveis 6.994.327 € 685 € 48,54%
Despeses financeres 24.500 € 2 € 0,17%
Transferències corrents 1.321.659 € 130 € 9,17%
Inversions reals 1.087.310 € 107 € 7,55%
Passius financers 309.500 € 30 € 2,15%