Inici > Pressupostos Municipals

Llinars del Vallès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Llinars del Vallès

Ingressos

|

Despeses

15.581.742 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 4.268.425 € 422 € 27,39%
Despeses corrents en béns i serveis 6.999.053 € 692 € 44,92%
Despeses financeres 17.500 € 2 € 0,11%
Transferències corrents 1.169.666 € 116 € 7,51%
Inversions reals 2.807.599 € 278 € 18,02%
Passius financers 319.500 € 32 € 2,05%