Inici > Pressupostos Municipals

Llinars del Vallès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Llinars del Vallès

Ingressos

|

Despeses

11.809.108 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 3.165.465 € 331 € 26,81%
Despeses corrents en béns i serveis 6.202.044 € 648 € 52,52%
Despeses financeres 86.200 € 9 € 0,73%
Transferències corrents 754.900 € 79 € 6,39%
Inversions reals 1.081.500 € 113 € 9,16%
Transferències de capital 124.000 € 13 € 1,05%
Passius financers 395.000 € 41 € 3,34%