Inici > Pressupostos Municipals

Llinars del Vallès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Llinars del Vallès

Ingressos

|

Despeses

11.780.900 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 3.168.600 € 332 € 26,90%
Despeses corrents en béns i serveis 6.042.700 € 632 € 51,29%
Despeses financeres 77.000 € 8 € 0,65%
Transferències corrents 645.500 € 68 € 5,48%
Inversions reals 855.100 € 90 € 7,26%
Transferències de capital 500.000 € 52 € 4,24%
Actius financers 100.000 € 10 € 0,85%
Passius financers 392.000 € 41 € 3,33%