Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Transferències de capital
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De comunitats autònomes 1.769.276 € 13 € 6,16%
D'entitats locals 425.000 € 3 € 1,48%
De l'exterior 26.531.562 € 188 € 92,36%

Sobre aquesta partida

Transferències de capital
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.