Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Alienació d'inversions reals
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De terrenys 1.033.000 € 7 € 100,00%

Sobre aquesta partida

Alienació d'inversions reals
Ingressos provinents de transaccions amb sortida o lliurament de béns de capital propietat de les entitats locals o dels seus organismes autònoms: de solars, de finques rústiques, de parcel·les sobrants de la via pública, habitatges i locals de negoci, etc.