Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Ingressos patrimonials
ingrés total ingrés per hab. % s/ total

Sobre aquesta partida

Ingressos patrimonials
Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.