Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Actuacions de caràcter econòmic
despesa total despesa per hab. % s/ total
Agricultura, ramaderia i pesca 27.323 € 0 € 0,17%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.869.458 € 27 € 23,78%
Transport públic 7.478.638 € 53 € 45,97%
Infraestructures 582.866 € 4 € 3,58%
Investigació, desenvolupament i innovació 15.000 € 0 € 0,09%
Altres actuacions de caràcter econòmic 4.295.326 € 31 € 26,40%

Sobre aquesta partida

Actuacions de caràcter econòmic
S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.