Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Producció de béns públics de caràcter preferent
despesa total despesa per hab. % s/ total
Sanitat 1.665.014 € 12 € 4,70%
Educació 20.599.581 € 146 € 58,21%
Cultura 7.048.430 € 50 € 19,92%
Esport 6.076.037 € 43 € 17,17%

Sobre aquesta partida

Producció de béns públics de caràcter preferent
Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.